Кафедра професійної освіти - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Кафедра професійної освіти

kafedra_fgf-new3


АНКЕТА ВСТУПНИКА

Контактна інформація

Освіта

Яка спеціальність Вас зацікавила?

Професійна освіта (Товарознавство)Професійна освіта (Харчові технології)Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Потужним підрозділом фінансово-гуманітарного факультету є кафедра професійної освіти, яка відповідно до наказу ректора № 213 від 14.12.2011 р. розпочала діяльність з 1 вересня 2012 року. Створена за ініціативою декана фінансово-гуманітарного факультету, доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Тетяни Максимівни Боголіб кафедра є випусковою для підготовки бакалаврів та магістрів денної і заочної форм навчання із галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». На кафедрі проводиться підготовка докторів філософії pHD зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Пріоритетним у діяльності кафедри професійної освіти є реалізація сучасних стратегій України спрямованих на подальший розвиток національної системи освіти у відповідності до стандартів університетів європейського рівня, адаптацію до умов соціально орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське і світове освітнє співтовариство є.

Найважливішою складовою успішної діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Наукові інтереси викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри стосуються дослідження проблем становлення та розвитку професійної освіти, формування компетентності студентів, загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутніх педагогів професійного навчання, викладачів, фахівців. Члени кафедри професійної освіти здійснюють наукове керівництво курсовими, дипломними роботами, дисертаційними дослідженнями.

Сьогодні, можна зазначити про перспективність становлення наукової школи доктора педагогічних наук, професора Доброскок Ірини Іванівни, під її керівництвом здійснюється розробка наукової теми «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти» (Номер державної реєстрації 0115U000766), захищено сім кандидатських дисертацій, виконуються дослідження  на здобуття ступеня доктора педагогічних наук, доктора філософії. З 2016 року Доброскок Ірина Іванівна є гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії PhD 015 Професійна освіта.

Результати досліджень викладачі презентують на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського рівнів, науково-методичних та науково-методологічних семінарах, які проводяться в Україні й за кордоном. Так, збільшується кількість публікацій у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних баз даних.

 

КЕРІВНИЦТВО

Доброскок І.І.

Доброскок Ірина Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри професійної освіти

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Козій Т.В.

Козій Тетяна Вячеславівна

старший викладач 

Заступник завідувача кафедри
з навчально-педагогічної роботи

Особистий профіль »

Басюк Л.В.

Басюк Любов Вікторівна

кандидат педагогічних наук

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи 

Особистий профіль »

СКЛАД

Євтух М.Б.

Євтух Микола Борисович 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

(за суміництвом)

Мережко Н.В.

Мережко Ніна Василівна

доктор технічних наук, професор

(за суміництвом)

Усатенко Н.Ф.

Усатенко Ніна Федорівна

кандидат технічних наук, старший викладач

Особистий профіль »

Коваль С.П.

Коваль Світлана Петрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Особистий профіль »

Почтарьов С.О.

Почтарьов
С
ергій Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент

Лукашевич Ю.Л.

 Лукашевич Юлія Леонідівна

 старший викладач

Особистий профіль »

Різник В.В.

Різник
В
ячеслав Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Слюсар С.Т.

Слюсар Світлана Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент

Особистий профіль »

Ржевська Н.В.

Ржевська Наталія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Особистий профіль »

Перчук О.Валентинівна

Перчук Оксана Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Макарчук І.М.

Макарчук Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Різник Н.А.

Різник Надія Анатоліївна

старший викладач

Особистий профіль »

Танана С.М.

Танана Світлана Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Гарага А.В.

 Гарага
А
льона Володимирівна

викладач

Особистий профіль »

Перчук О.Володимирівна

Перчук
Оксана Володимирівна

старший викладач

Особистий профіль »

Калашник М.Г.

Калашник
М
арина Григорівна
викладач

Особистий профіль »

Бойко М.М.

Бойко Михайло Михайлович

кандидат історичних наук, викладач

Особистий профіль »

PHD_0701

Кулик Олена Дмитрівна

доктор педагогічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Screenshot_1

Пищик Юлія Сергіївна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 322.

 profosvita_phdpu@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту