Факультет представив сковородинівців на XII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» – як це було! - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти
Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Новини факультету > Факультет представив сковородинівців на XII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» – як це було!

Протягом 12-14 жовтня 2020 р. відбувається ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu», організатором якої традиційно була компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. У зв’язку з пандемією цьогоріч виставка відбувається у онлайн-форматі. У виставці беруть участь представники національних закладів вищої освіти, наукових установ, обласних і міських органів управління освітою, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та науково-методичних центрів, заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; закордонних заклади освіти, освітні агенції і міжнародні представництва.

Слід зазначити, що до освітнього заходу долучився факультет фінансово-економічної і професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Наші освітяни запропонували провести педагогічний коучинг на тему: «Інноваційні інструменти педагогічної взаємодії в процесі організації освітньої діяльності закладів вищої освіти». Зокрема, кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки, заступник декана з наукової роботи факультет фінансово-економічної і професійної освіти, Університету Григорія Сковороди в Переяславі Євгеній Костик відкрив онлайн-зібрання, що відбувалося на платформі Microsoft Teams, із доповіддю про особливості організації навчально-наукової та міжнародної роботи факультету фінансово-економічної і професійної освіти, як однієї із складових інноваційного інструментарію педагогічної взаємодії закладів вищої освіти.

У свою чергу, кoнцептуaльнi зaсaди зaстoсувaння технoлoгiй дистaнцiйнoгo нaвчaння в oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцесу закладів вищої освіти проаналізувала у своєму виступі кандидат економічних наук, доцент, декан факультет фінансово-економічної і професійної освіти, Університету Григорія Сковороди в Переяславі Світлана Кучеренко.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, факультету фінансово-економічної і професійної освіти  Університету Григорія Сковороди в Переяславі Наталія Євтушенко розкрила інноваційні підходи у профорієнтаційній роботі закладів вищої освіти, а доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти, факультету фінансово-економічної і професійної освіти, Університету Григорія Сковороди в Переяславі Ірина Доброскок та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти, факультет фінансово-економічної і професійної освіти, Університету Григорія Сковороди в Переяславі Наталія Ржевська, у свою чергу, розкрили тему інтенсифікації процесу навчання в умовах зростання обсягів інформації та швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Уже по завершенні доповідей було проведене обговорення окреслених проблемних питань, до якого залюбки долучилися гості педагогічного коучингу. Зокрема, у представників сковородинівської альма-матер запитували «Чи залученні, на постійній основі, зарубіжні викладачі до забезпечення освітнього процесу?»; «Які механізми й інструменти використовуються для розвитку потенціалу науково-педагогічних працівників у Вашому закладі?», тощо. Аргументовану відповідь на перше питання надала декан факультет фінансово-економічної і професійної освіти, Університету Григорія Сковороди в Переяславі Світлана Кучеренко, акцентуючи увагу учасників на міжнародній співпраці між сковородинівським університетом та його закордонними партнерами. Беззаперечну і вмотивовану відповідь на друге питання дала завідувач кафедри професійної освіти Ірина Доброскок, акцентуючи увагу на роботі яку проводить наш університет, щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Крім того, професор Ірина Іванівна звернула увагу онлайн-гостей на Центр інноваційного навчання та трансферу технологій «Innovation Training & Tech Transfer Center» створений на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет і лідерство», діяльність якого спрямована на налагодження й забезпечення дієвої практичної співпраці на засадах партнерства НАПН України, закладів вищої, передвищої, середньої, професійної освіти. Врешті, створений консорціум учених, викладачів кафедр, вчителів сприяє дієвій інтеграції науки і освіти, відкриває можливості підвищення кваліфікації, сприяє реалізації освітніх починань у практичній площині нової української школи.

Безперечно, участь факультету фінансово-економічної і професійної освіти у ХІІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu» створює імідж Університету Григорія Сковороди в Переяславі та відкриває нові горизонти та можливості в освітній діяльності.

Прес-служба факультету фінансово-економічної і професійної освіти

Залишити коментар

Перейти до вмісту