Самоосвіта та професійний розвиток здобувачів та викладачів кафедри документознавства в умовах карантину - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Самоосвіта та професійний розвиток здобувачів та викладачів кафедри документознавства в умовах карантину

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Новини кафедри документознавства > Самоосвіта та професійний розвиток здобувачів та викладачів кафедри документознавства в умовах карантину

Розвиток неперервного навчання разом із формуванням суспільства знань стали одним із соціальних наслідків глобалізації та інформатизації. Освіта більше не може обмежуватися кількома роками чи навіть десятиліттями на початку життя людини, оскільки безперервне оновлення інформації вимагає постійного самовдосконалення та навчання для досягнення життєвого успіху.

В умовах сучасних викликів і пересторог, коли карантин позбавив нас можливості бути присутніми в аудиторіях, одним з напрямів отримання цікавої і корисної інформації, поряд з дистанційним навчанням, стала неформальна освіта. До сфери неформальної освіти належать індивідуальні заняття під керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги та короткотермінові курси, що переслідують практичні короткострокові цілі.

В Україні вже є багато платформ, де можна безкоштовно пройти онлайн навчання. Наприклад, Prometheus, EdEra, ВУМDespro, CivicPortal, Культура і креативність, Practicum, офіційні курси Google‎ та інші.

Науково-педагогічні працівники кафедри документознавства разом зі студентами спеціальностей «Професійна освіта (Документознавство)» та «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) активно долучилися до здобуття нових знань, вмінь, компетентностей та професійного розвитку завдяки тим курсам і тренінгам, що пройшли за період карантину.

Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри Навальна М.І. Тимченко Р.В., Овсієнко А.С. прослухали курс «Медіаграмотність: практичні навички» присвячений медіаграмотності та головним викликам сучасного світу – дезінформації та фейкам. Курс надає зручний інструментарій для вивчення медіаграмотності заради втілення його принципів та засад в українському суспільстві. Допомагає розібратись у вирі інформації та знайти ефективні способи взаємодії з нею, а також допомагає опанувати позитивні та негативні наслідки інформатизації, вчить розрізняти фейки та способи маніпуляції.

Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» покликаний поширювати знання про інформаційні технології серед усіх зацікавлених нефахівців, які не мають базових навичок технічного спрямування, але прагнуть більше дізнатися про галузь, навчитися працювати в інформаційному середовищі. Викладачі кафедри Зленко А.М., Овсієнко А.С. дізнались про основні сучасні операційні системи, довідались про види веб-ресурсів та специфіку їх створення й використання у сучасному інформаційному просторі, опанували хмарні технології, інструментарій роботи із соціальними мережами, цифровий етикет та оптимізацію процесів.

Професор кафедри документознавства Навальна М.І. пройшла курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», що покликаний підвищити ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень. Даний курс дає можливість ознайомитися з переліком типових ситуацій, які зумовлюють наявність у особи приватного інтересу, детальніше вивчити питання щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав, ознайомитися з типовими помилками при врегулюванні конфлікту інтересів, щоб не допускати їх у своїй діяльності.

Курс «Бізнес-англійська» присвячено поліпшенню рівня англійської мови, оскільки володіння основами бізнес-англійської сьогодні стає все більш необхідним, якщо з’являється необхідність працювати з іноземцями.

Курс націлений на те, щоб допомогти вивчити ключову бізнес-лексику, деякі елементи граматики, і спробувати використовувати ці знання на практиці у робочих ситуаціях. Курс знайомить з корисною лексикою для проведення презентацій, написання бізнес-листів, виступів перед аудиторією, участі у бізнес-зустрічах та переговорах.

До курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» долучилися  викладачі кафедри документознавства Зленко А.М., Овсієнко А.С. Курс призначений для всіх, хто прагне дізнатися більше про наукову комунікацію, її основні складники, новітні тренди та технології, секрети ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, а також отримати відповідні навички. Після завершення курсу ви зможете: зрозуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація, яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на життєвий цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів вашого дослідження; застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження і не тільки.

Курс «Word та Excel: інструменти і лайфхаки» пройшли не тільки викладачі Тимченко Р.В., Овсієнко А.С., а й студент спеціальності «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» Гонтар О.В. Опанування різноманітних інструментів MS Word та MS Excel і використання їх для роботи. Адже вміння працювати з текстовим редактором Word та табличним процесором Excel не повинні обмежуватися первинними навичками зі звичайного набору тексту або використання функції суми для підбиття підсумків електронної таблиці.

На платформі Спільноти для навчання та викладання «ВИЩЕ» Овсієнко А.С. прослухала курс та отримала сертифікат «Ефективні презентації» – новий онлайн-курс для викладачів від Дзвенислави Новаківської, фахівчині з візуалізації даних та презентаційних вмінь. Практичний курс, який складається з декількох відео, додаткових матеріалів та прикладів.

Успішно завершити і отримати сертифікат з курсу «Інтернет-медіа» вдалося не тільки студентам спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» Ладік Т.О. та спеціальності «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» Гонтару О.В., а й викладачу кафедри Тимченко Р.В. Комплексна підготовка редактора онлайн-медіа: від необхідних теоретичних знань, до багатьох практичних навичок.

Курси «Доступ до публічної інформації: від А до Я». На сьогодні більшість порушень права на доступ до інформації пов’язана, у першу чергу, з низьким рівнем знань національного законодавства та міжнародних стандартів у цій сфері, зокрема щодо розрізнення запиту і звернення. Саме тому метою даного курсу є підвищити обізнаність громадян з можливостями реалізації їх права на доступ до публічної інформації та допомогти державним службовцям повноцінно виконувати вимоги закону та уникати порушень. Його успішно закінчили і отримали сертифікати студентки спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» Ладік Т. та Аврамич К.

Курси «Основи діалогу» у межах онлайн-курсу «Як ефективно спланувати та провести діалог» – унікальна можливість по іншому поглянути на діалог, побачити в ньому інструмент урегулювання непорозуміння, що виникає через відмінності у баченні, ставленні, позиції. Зазвичай ці відмінності стають причиною виникнення негативних емоцій і переживань, припинення реалізації проєктів, впровадження реформ, загострення соціальної напруженості тощо. Водночас відмінності є ресурсом для розвитку, особливо тоді, коли ми перестаємо боятися і починаємо працювати, використовувати діалог не просто для спілкування, а як метод, інструмент, що допомагає зрозуміти інших. До проходження курсів долучилася викладач кафедри документознавства Овсієнко А.С.

Викладачі кафедри документознавства заохочують здобувачів вищої освіти до участі у різноманітних семінарах, конференціях, онлайн-курсах, адже неформальна освіта є одним із напрямів професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців, позитивно впливає на формування загальних і фахових компетентностей, дозволяє поглибити знання, удосконалити вміння й навички, формує особистість, розвиває критичне мислення. Крім того, навчання на курсах в рамках неформальної освіти та успішне їх завершення з отриманим сертифікатом чи довідкою у межах тематики навчального курсу надає здобувачам вищої освіти можливість отримати додаткові бали згідно з порядком зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, про що зазначено в «Положенні про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»».

До того ж, сьогодні, у розпал пандемії COVID-19, коли весь світ об’єднався задля підтримки одне одного, значна кількість освітніх ресурсів стала безкоштовною, що дає змогу дистанційної участі здобувачів вищої освіти у неформальній освіті.

Прес-центр кафедри документознавства

Всі сертифікати

Залишити коментар

Перейти до вмісту