Викладачі фінансово-гуманітарного факультету Вячеслав Різник та Наталія Євтушенко пройшли програму з освітнього лідерства - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Викладачі фінансово-гуманітарного факультету Вячеслав Різник та Наталія Євтушенко пройшли програму з освітнього лідерства

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Новини факультету > Викладачі фінансово-гуманітарного факультету Вячеслав Різник та Наталія Євтушенко пройшли програму з освітнього лідерства

У період з листопада 2019 по лютий 2020 року викладачі фінансово-гуманітарного факультету кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти В’ячеслав Різник та кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Наталія Євтушенко пройшли програму підвищення кваліфікації з освітнього лідерства для викладачів закладів вищої освіти та отримали відповідні сертифікати.

Програма була розроблена Навчально-науковим центром розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка та включала 4 модулі (120 годин).

Модуль 1. Лідерство як нова освітня парадигма.

Підходи до визначення лідерства. Типи лідерства в освіті. Ключові лідерські компетентності викладача та індикатори їх прояву. Діагностичне оцінювання лідерського потенціалу. Орієнтація на результат як компетентність викладача-лідера. Зовнішні та внутрішні ресурси для досягнення цілей. (Тренер – Юлія Бреус, кандидат психологічних наук, тренер соціально-психологічного тренінгу).

Модуль 2. Сучасна вища освіта – територія змін. Психологія прийняття нововведень.

Зовнішні та внутрішні причини нововведень в освіті. Процес змін: алгоритм та фази. Причини опору змінам та їхнє подолання. Психологічна сутність ефективної мотивації викладачів та студентів до реалізації нововведень в університетському середовищі. Психологічні механізми самомотивації, тайм-менеджмент. (Тренер – Валері Міляєва, доктор психологічних наук, професор, тренер соціально-психологічного тренінгу).

Модуль 3. Реалізація партнерської взаємодії у роботі викладача.

Комунікативна компетенція як запорука ефективної діяльності викладача. Інструменти для встановлення та поглиблення контакту з колегами та студентами. Техніка активного слухання. Навички виявлення та протистояння маніпулятивному впливу. Пошук особистісних ресурсів в контексті гармонії власної особистості. (Тренер – Наталія Шаповаленко, тренер соціально-психологічного тренінгу).

Модуль 4. Інноваційні методи роботи викладача з групою.

Інноваційні технології у викладанні: фасилітація, модерація, тренінг. Роль та позиція викладача у реалізації різних форм інноваційних технологій. Алгоритм побудови тренінгового заняття. Методи фасилітації групової роботи (Тренер – Неля Лебідь, кандидат психологічних наук, доцент, тренер соціально-психологічного тренінгу).

Сковородинівці з теплотою та вдячністю відгукуються про програму. Зокрема, учасник програми – В’ячеслав Різник, зазначає: «Нова освітня парадигма передбачає принципово нові вимоги до професійних та особистісних якостей викладача. Сучасний викладач зобов’язаний бути лідером, при чому лідерство розглядається виключно як командна категорія, що дозволяє активізувати зовнішні та внутрішні ресурси усієї команди для досягнення поставлених цілей. При цьому ключовим є принцип переходу від менторської моделі взаємодії зі здобувачами вищої освіти до моделі партнерської взаємодії. Викладачі та здобувачі мають бути рівноправними генераторами та ініціаторами змін в університетському середовищі, спрямованих на реалізацію нової парадигми забезпечення якості вищої освіти. Ну і звичайно, викладач має володіти фасилітаційними, модераційними та тренінговими технологіями у викладанні, щоб бути цікавим своїм студентам. Розроблена та реалізована Центром програма повною мірою відповідає даним запитам та потребам викладачів, адже, за відносно короткий термін, дозволяє отримати актуальні знання та виробити практичні навики ефективної роботи. Дякую організаторам програми та тренерам за мотивацію, новий досвід, креативні ідеї та практичні кейси».

Прес-служба фінансово-гуманітарного факультету

Залишити коментар

Перейти до вмісту