Кафедра документознавства видала монографію присвячену комплексному аналізові лексики в мові сучасних українських масмедіа - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Кафедра документознавства видала монографію присвячену комплексному аналізові лексики в мові сучасних українських масмедіа

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Новини кафедри документознавства > Кафедра документознавства видала монографію присвячену комплексному аналізові лексики в мові сучасних українських масмедіа

Минулого тижня у переяславському видавництві «К С В» побачила світ колективна монографія професорсько-викладацького складу кафедри документознавства фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» під загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Марини Навальної під назвою «Лексика українських масмедіа».

Монографію присвячено комплексному аналізові лексики в мові сучасних українських масмедіа. У ній висвітлено основні динамічні процеси в лексико-семантичній системі української мови, зокрема наголошено на дифузних процесах у лексиці.

Як зазначає у передмові до видання його редакторка: «Початок ХХІ століття позначився посиленою увагою мовознавців до медійної лінгвістики – нового напряму сучасного мовознавства, що вивчає функціонування мови в засобах масової інформації…

Актуальність дослідження колективу авторів детермінова тим, що студіювання тенденцій розвитку словникового складу мови масмедіа має першорядне значення для української лексикографії.

Мета дослідження – комплексно проаналізувати нові явища в семантиці та словотворенні лексики в українській пресі впродовж початку ХІХ ст., здійснити пошук змін у лексико-семантичній системі та обґрунтувати функціонально-стильову дифузність лексичних одиниць у сучасному медіатексті».

Відомо, що при написанні автори опиралися й на класичні праці, і на новітні дослідження, що дало змогу простежити еволюцію лінгвістичної думки. До написання монографії долучилися: кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства Алла Зленко; кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства Олена Ісайкіна; кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача кафедри документознавства з навчальної роботи Людмила Шимченко; доктор філологічних наук, професор, заступник завідувача кафедри документознавства з наукової роботи Марина Навальна; кандидат філологічних наук, старший викладач Юлія Калужинська; кандидат філологічних наук, викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Тетяна Шинкар; аспірант кафедри документознавства Юлія Молоткіна; кандидат філологічних наук (колишня аспірантка Марини Іванівни – прим. авт.) Оксана Бугайова; кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри української лінгвістики та методики навчання з навчально-виховної роботи Тетяна Левченко; викладач кафедри документознавства Алла Овсієнко.

Видання буде цікавим для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, учителів. Авторський колектив сподівається, що їх дослідження сприятиме цілісному баченню лексики в мові сучасних українських засобів масової інформації.

Прес-служба кафедри документознавства

Залишити коментар

Перейти до вмісту